Inställda träningar i juni (1, 6, 11 juni)

Inga träningar följande dagar i juni
1 juni: Slutspel Tennissyd
6 juni: Sveriges Nationaldag
22 juni: Midsommarafton