Ingen träning 6 juni (Sveriges nationaldag)

Hej medlem,

Ingen träning för samtliga träningsgrupper 6 juni