Vårens schema finner du här!

Hej medlem,

Här kommer schemat för våren 2020.
Preliminärt schema de två första veckorna, d.v.s. 27 januari – 9 februari.
Terminsstart våren 27 januari och vårterminen slutar den 28 juni.

Vår ambition med schemat är:
– Blockträning, d.v.s. Samma träningsgrupp tränar med varandra samtidigt.
– Träna under 25 %, 50 %, 25 % principen.
D.v.s. 50 % på samma nivå, 25 % lättare motstånd, 25 % tuffare motstånd.
– Du väljer vilken träningsgrupp som du vill tillhöra varje termin.

Motprestation blir att du ska uppfylla kriterierna för
Fys./Träning/Tävling/vara domare vid våra hemma tävlingar.
Vänligen respektera detta upplägg,du som spelare och förälder

Återkom till oss ifall:
Antalet träningstillfällen inte stämmer eller annat som inte stämmer

Vänligen/
Nicolas & Magnus

SCHEMAT
Schema – VT 2020