Ingen ordinarie träning 30 april och 1 maj

Hej medlem, 

ingen träning följande dagar

30 april (Valborg)
1 maj

Avser samtliga träningsgrupper