Årsmöte Jönköpings Tennisklubb 16:e mars kl. 18:00

Årsmöte Jönköpings Tennisklubb 16:e mars kl. 18:00

 

Välkommen till årsmöte 2021 för Jönköpings Tennisklubb.
Mötet är den 16:e mars kl. 18.00 och sker digitalt.

Du som är medlem i JTK under året 2020 är välkommen att delta.
Anmäl dig genom att skicka mail till info@jonkopingstennisklubb.se och
några dagar innan mötet får du en länk till Teams för att delta digitalt.